(Her-) onderhandelingen

her-onderhandelingen

(Her-)onderhandelingen.

Advies en praktische invulling bij expiraties, huurprijsherzieningen, verkleinen, vergroten, verplaatsen etc.